User Tools

Site Tools


tipytriky

Tipy a triky

Uživatel

Jak nastavit objektu úvodní obrázek?

Jako úvodní obrázek pro objekt v průvodci lze nastavit kterýkoliv z obrázků, jež jsou k objektu přiloženy. Obrázky se přikládají do polí objektů. Pro nastavení obrázku je tedy nutno požadovaný obrázek nahrát k některému poli objektu, resp. otevřít editaci některého z již nahraných obrázků, a zde zaškrtnout “Titulní”.

Jak nastavit průvodci úvodní obrázek?

Jako úvodní obrázek pro celého průvodce lze nastavit kterýkoliv z obrázků, jež jsou přiloženy k informacím o průvodci. Obrázky se přikládají do polí průvodce. Pro nastavení obrázku je tedy nutno požadovaný obrázek nahrát k některému poli průvodce, resp. otevřít editaci některého z již nahraných obrázků, a zde zaškrtnout “Titulní”.

Jak získat souřadnici bodu?

GPS souřadnici požadovaného místa je možno získat buď změřením na místě a následným ručním vložením do aplikace, a nebo odečtením z mapy. Na http://mapy.cz stačí kliknout pravým tlačítkem na požadované místo a zvolit “Co je zde”, v pravém panelu pak rozkliknout pole “GPS” a souřadnici zkopírovat do pole “Celá souřadnice” v Mapixu. Na http://googlemaps.com stačí kliknout pravým tlačítkem na požadované místo a zvolit “Co je tady”, na obrazovce dole se objeví rámeček s GPS souřadnicí, tu lze rozkliknout a z vyhledávacího pole vlevo nahoře zkopírovat do pole “Celá souřadnice” v Mapixu.

Jak vyrobit souřadnice trasy?

GPS souřadnice bodů, z nichž se skládá trasa, je možno vložit do pole “Celá linie” v Mapixu ve tvaru, v jakém se nacházejí v KML souboru. KMl soubor se souřadnicemi lze vyrobit několika způsoby.
Změřením na GPS zařízení přímo v terénu a následně zkopírováním z výsledného souboru.
Pokud má trasa vést jen cestách, které znají http://mapy.cz, je možno naklikat trasu zde (přes “Plánování” vpravo nahoře), pak zvolit v panelu “Exportovat” a vybrat KML; z něj pak stačí vkopírovat sérii souřadnic do Mapixu.
Pokud má trasa vést i mimo cesty na mapách, pak je potřeba ji naklikat na nějakém sportovním nebo jiném webu na zaznamenávání tras (např. http://dailymile.com), kde je zpravidla nutno mít vytvořený účet, odtud vyexportovat do KML a vkopírovat sérii souřadnic do Mapixu.

Pokud nástroj neumožňuje export do KML, ale jen do GPX, lze následně využít online konvertory KML/GPX, např. https://mygeodata.cloud

Správce balíčků

Jak nastavit balíčku popis?

Popis balíčku, který uživatel vidí v seznamu balíčků, se nenastavuje přímo u samotného balíčku, ale u jeho jednotlivých verzí (aby se dal měnit s vydáváním nových verzí). Pro nastavení popisku je tedy nutno rozkliknout seznam verzí požadovaného balíčku, kliknout na číslo verze a v její editaci vyplnit pole “Popis”.

Co je to přímý odkaz na stažení balíčku?

Pro každého vydavatele i pro každý balíček je automaticky vygenerován přímý odkaz na stažení (přes něj je možno do zařízení, na kterém je načten, stáhnout Mapix přímo s daným vydavatelem/balíčkem, resp. přidat daného vydavatele/balíček do již nainstalovaného Mapixu). Ten je zobrazen v detailu vydavatele (pro vydavatele) a na záložce “přehled” u každého balíčku (pro balíček). Odkaz v sobě obsahuje dlouhý identifikátor vydavatele a balíčku.

Je možné nastavit i zkrácenou verzi – pro vydavatele v sekci “Nastavení vydavatele” v administraci, pro balíček pak v dialogu “Upravit balíček” v sekci “Balíčky” (rovněž v administraci).

tipytriky.txt · Last modified: 2018/02/12 17:14 by mapix