User Tools

Site Tools


prehled

Přehled

Na záložce Přehled vidíte základní informace o aktuálně editovaném průvodci. Je zde uvedena verze, kterou editujete, a informace o publikovaných verzích. Dále jsou zde zobrazeny existující přímé odkazy na stažení balíčku (načtením tohoto QR kódu na zařízení je možné nainstalovat Mapix přímo s vybraným vydavatelem a/nebo balíčkem, případně vydavatele/balíček doinstalovat do již staženého Mapixu). Pro každý odkaz je možné kliknutím na ikonku “Vygenerovat QR kód” vygenerovat QR kód, do něhož je tento odkaz zakódován (ten lze používat k distribuci balíčku).

Dále je zde možnost importovat/exportovat celý obsah průvodce v excelovském formátu (zatím spíše experimentální).

prehled.txt · Last modified: 2018/02/12 16:16 by mapix