User Tools

Site Tools


adm_generator_map

Generátor map

Na této záložce je zobrazen seznam požadavků na generování mapových podkladů a informace o nich: balíček, pro který je mapový podklad generován, stav generování, čas vložení požadavku, doba běhu, priorita, počet vygenerovaných dlaždic a případný počet neúspěšných pokusů o komprimaci výsledku, velikost výsledného souboru.

Nastavení priority

Požadavkům, které teprve čekají na vyřízení, lze nastavit prioritu (čím vyšší číslo, tím dříve se dostanou na řadu). Paralelně může běžet generování dvou různých mapových podkladů (z nichž každé může trvat řádově hodiny), takže v případě většího vytížení serverů může trvat delší čas, než se konkrétní požadavek dostane na řadu.

Opakované spuštění

Požadavek, který je ve frontě (v jakémkoliv stavu) lze spustit znovu – kliknutím na tlačítko (vpravo) se zduplikuje a vloží s aktuálním datem do fronty jako nový požadavek. Takto lze například znovu spustit generování, které (z jakéhokoliv důvodu) neproběhlo úspěšně.

Zrušení požadavku

Požadavek, který teprve čeká na začátek zpracování, nebo jehož zpracování právě probíhá, může být zrušen kliknutím na tlačítko “zrušit” (vpravo). V případě, že probíhalo zpracování, je ukončeno (nelze ho pak již obnovit, leda pustit znovu od počátku), v případě, že požadavek na zpracování teprve čekal, nebude vůbec zahájeno.

adm_generator_map.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)