User Tools

Site Tools


adm_uzivatele

Uživatelé

Záložka umožňuje správu uživatelských účtů, které mají přístup do účtu vydavatele. Seznam uživatelů lze filtrovat (podle jména/emailu, role uživatele a balíčku, ke kterému má uživatel přístup).

Editace uživatele

Kliknutím na jméno uživatele lze otevřít editační okno, kde je možno změnit jméno uživatele (email slouží jako identifikátor, ten měnit nelze) a případně nastavit uživateli nové heslo.

Nastavení rolí uživatele

Zaškrtnutím jednotlivých rolí se uživateli přidělují oprávnění přistupovat do různých částí rozhraní Mapixu: uživatel - má přístup do záložek Přehled, Info o balíčku a Objekty (v sekci “Průvodci”)
správce komunikace - má přístup do záložky Zprávy a Archiv zpráv (v sekci “Průvodci”)
správce návštěvníků - má přístup do záložky Návštěvníci a Akce návštěvníků (v sekci “Průvodci”)
admin - má přístup do záložek Uživatelé a Typy objektů (v “Administraci”)
správce balíčků - má přístup do záložek Balíčky a Generátor map (v “Administraci”)

Zablokování přístupu uživatele

Ikonka “Aktivní” ukazuje, zda je uživatelský účet aktivní. Když je odškrtnuta, uživatel se přes něj nemůže do aplikace přihlásit.

Nastavení přístupu k balíčkům

Každému uživatelskému účtu, který má nastavenou roli “uživatel”, “správce komunikace” nebo “správce uživatelů” je nutno nastavit balíčky, k nimž má mít přístup.

Přidání nového uživatele

Kliknutím na tlačítko “Vytvořit nového uživatele” lze přidat dalšího uživatele. Jméno slouží pro zobrazení v seznamu uživatelů, přihlašovacím jménem pro uživatele je jeho e-mail; na nastavenou e-mailovou adresu mu rovněž dojde zpráva o tom, že mu byl založen účet, s aktivačním odkazem (alternativně může administrátor uživatelský účet aktivovat manuálně v seznamu uživatelů).

adm_uzivatele.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)