User Tools

Site Tools


objekty

Objekty

Na záložce Objekty se spravují jednotlivé objekty v průvodci (body i linie). Je zde zobrazen seznam existujících objektů a seznam připojených externích objektů v průvodci.

Seznam objektů

V seznamu objektů jsou vidět všechny už existující objekty v průvodci (lze v nich filtrovat). Kliknutím na zaškrtávátko ve sloupci “Aktivní” lze nastavit, zda bude objekt v průvodci zobrazen, či nikoliv. Kliknutím na ikonku “Ukázat na mapě” lze zobrazit polohu objektu na mapě. Kliknutím na “Smazat” lze objekt odstranit (pozor, nelze ho pak obnovit; pro dočasné schování objektu slouží jeho zneaktivnění). Kliknutím na název objektu se otevře jeho editace (viz Editace objektu), přidat objekt lze přes funkci “Přidat nový objekt” - je nutno zadat jeho název a typ a následně se přechází do jeho editace (viz Editace objektu).

Seznam externích objektů

V seznamu externích objektů jsou vidět všechny objekty z jiných průvodců, které jsou vloženy do aktuálního průvodce. Není možno je editovat (to je možno pouze v průvodci, v němž jsou vytvořeny), lze je pouze zaktivnit/zneaktivnit, zobrazit jejich polohu na mapě a odstranit (odstraněny jsou z tohoto průvodce, ve svém domovském průvodci pochopitelně zůstávají). Jejich přidávání probíhá přes funkci “Upravit externí objekty”, kde je k dispozici seznam existujících průvodců a jejich verzí; po zvolení konkrétní verze konkrétního průvodce je možno zaškrtáváním vybrat, které objekty mají být vloženy do aktuálního průvodce.

Editace objektu

Základní údaje

Na záložce základní údaje se nastavují základní údaje o objektu, konkrétně:

Název, pod nímž objekt v průvodci (na mapě) figuruje
Druh objektu, bod, nebo linie
Typ objektu, který zároveň určuje jakou ikonou bude zobrazen
Popis objektu, který se zobrazuje společně s názvem i na mapě a který je prvním textem v detailu objektu
Úroveň detailu, která určuje, zda objekt bude viditelný v základní, či až kompletní variantě průvodce○
Datum platnosti objektu, které určuje, ve kterém období bude objekt v průvodci viditelný (když je prázdné, je objekt viditelný neustále)

Souřadnice

Záložka Souřadnice umožňuje zadat k bodu jeho GPS souřadnice. Pokud se jedná o bod, zadává se jedna GPS souřadnice, pokud o trasu, zadává se libovolný počet GPS souřadnic zobrazovaný jako spojená linie.

Bod

Vyplněná souřadnice je zobrazena v polích “šířka” a “délka”, kliknutím na ikonku “Ukázat na mapě” lze zkontrolovat její umístění.

Do pole “Celá souřadnice” je možno vložit GPS souřadnici ve formátech:
stupně-minuty-vteřiny (DD°MM'VV.V“N DD°MM'SS.S”E)
stupně - formát Mapy.cz (DD.DDDDDDDN, DD.DDDDDDDE)
stupně - formát GoogleMaps (DD.DDDDDD, DD.DDDDDD)

Trasa

V poli “Celá linie” je zobrazen celý seznam souřadnic ve formátu používaném v KML (tedy jednotlivé souřadnice ve tvaru DD.DDDDD,ŠŠ.ŠŠŠŠŠ oddělené novým řádkem). Pod ním jsou zobrazeny jednotlivé souřadnice linie i s pořadím. Obě pole je možno editovat a tím linii upravit.

Pole

Ke každému objektu je možno přidat libovolné množství polí, obsahující informace o něm. Každé pole má název (tedy nadpis) a textový obsah. Je možno také nastavit pořadí, ve kterém se budou jednotlivá pole zobrazovat. Navíc je možno do každého pole přidat libovolné množství obrázků, audio nebo video souborů s popisky. Jeden z obrázků lze nastavit jako titulní – ten se pak bude zobrazovat přímo v hlavičce bodu (společně s názvem a popisem bodu, viz Základní údaje)

Prokázání návštěvy

Záložka “Prokázání návštěvy” umožňuje nastavit podmínky toho, aby byl objekt považován za uživatelem navštívený (funguje pouze u bodů, nikoliv u tras). Nabízí tyto možnosti:
Podle polohy - bod je za navštívený považován tehdy, když je zaznamenána uživatelova poloha v jeho bezprostřední blízkosti (výchozí nastavení)
Zadáním údaje - bod za navštívený považován tehdy, když je uživatelem zadána správná odpověď na výzvu; lze definovat výzvu (např. otázku) a jednu nebo více správných odpovědí (více odpovědí se odděluje středníkem); v případě, že je zaškrtnuto “Vyžadovat i polohu”, bude výzva k odpovědi zobrazena pouze pokud se uživatel nachází v bezprostřední blízkosti bodu, jinak může odpověď zadat kdykoliv

Pro případ, že se kontroluje poloha uživatele, je možno zvolit toleranci, se kterou se vyhodnocuje, zda uživatel dosáhl přesně zadaného bodu (výchozí je +-20 metrů).

Podmínky zobrazení

Záložka “Podmínky zobrazení” umožňuje nastavit podmínky toho, kdy má být objekt v průvodci uživateli zobrazen (výchozí stav je, že okamžitě po otevření). Lze vybrat množinu objektů (případně všechny) a počet objektů z dané množiny, které musí uživatel navštívit (viz Prokázání návštěvy), aby se mu aktuální bod na mapě zobrazil. Lze rovněž nastavit libovolné množství takových podmínek, k zobrazení bodu stačí splnění jedné z nich.

objekty.txt · Last modified: 2018/02/12 17:29 by mapix