User Tools

Site Tools


adm_balicky

Balíčky

Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců), které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi – názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na “Přidat nový balíček” nahoře. Balíček lze odtud editovat (kliknutím na ikonku tužky vlevo) nebo smazat (kliknutím na ikonku křížku úplně vpravo) - smazat lze jen balíček, u něhož byly nejdříve smazány všechny jeho verze. Kliknutím na jeho název se pak lze dostat na seznam seznam verzí balíčku.

Editace balíčku

Balíčku je možno nastavit:
název, pod kterým bude dostupný správcům balíčků i uživatelům v mobilní aplikaci
jazyk, výběrem z už existujících, nebo založením nového s použitím ISO kódu
skupinu, tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat – výběrem z už existujících, nebo založením nového
ikonu, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ: Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.) názvy pro zkrácené odkazy, pro které se budou generovat přímé odkazy na balíček

Verze balíčku

V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí kliknutím na název příslušného balíčku v seznamu balíčků) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček “Publikováno”, resp. “Publikováno pro web”) a zda je publikována k testování (sloupeček “K testování”, resp. “K testování pro web”; UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná).

Vytvoření nové verze

Novou verzi lze přidat kliknutím na “Přidat novou verzi” nahoře – verze vznikne jako přesná kopie nejnovější verze v seznamu, bude tedy na začátku obsahovat stejný obsah jako předchozí verze.

Editace verze

Verzi lze upravit (kliknutím na její číslo) – lze jí nastavit:
číslo verze, které se skládá ze dvou čísel (verze.podverze); změnou čísla verze se začne tato verze chovat jako by byla nová (v případě, že je publikovaná, nabídne tedy uživatelům balíčku stažení nové verze)
popis, který se zobrazuje uživatelům v seznamu balíčků

Akce nad verzemi balíčku

S každou verzí lze provést několik akcí – kliknutím na jednotlivé ikonky na řádku vybrané verze.

Publikovat / Zrušit publikování

Verzi balíčku lze publikovat (za podmínky, že pro ni už jsou vygenerovány mapové podklady – viz dále). Publikováním se verze stává aktuální (zruší se publikování případně dosud aktuální verze) a dostupnou pro uživatele. Všichni uživatelé, kteří mají staženou předchozí verzi balíčku, budou upozorněni a je jim nabídnuta ke stažení (tato) nová verze balíčku; všichni uživatelé, kteří si balíček od tohoto okamžiku stáhnou, už stahují (tuto) novou verzi. Publikování verze lze kdykoliv zrušit – v takovém případě se automaticky NENASTAVUJE jako publikovaná žádná z předchozích verzí, balíček tím okamžikem přestává být k dispozici ke stažení; všem uživatelům, kteří ho již mají (v jakékoliv verzi) stažený, ale samozřejmě zůstává.

Publikovat pro web / Zrušit publikování pro web

Verzi balíčku lze publikovat pouze pro web. Publikováním se verze bude zobrazovat ve webovém rozhraní, ale nebude dostupná v mobilní aplikaci. POZOR: Pokud je některá verze balíčku publikována (pro mobilní aplikaci), bude se i ve webovém rozhraní zobrazovat publikovaná verze a nastavení publikování pro web se ignoruje.

Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování

Obdobně jako publikování, jen nenastavuje balíček do stavu “aktuální”, ale k testování. UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná.

Nastavit k testování pro web / Zrušit nastavení k testování pro web

Obdobně jako publikování pro web, jen nenastavuje balíček do stavu “publikováno pro web”, ale do “publikováno k testování pro web”. UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná.

Vygenerovat mapové podklady

Generuje se podkladová mapa, která bude zobrazena při offline prohlížení balíčku. Jsou vygenerovány mapové podklady pro oblast určenou objekty v průvodci – konkrétně obdélník pokrývající oblast zahrnující veškeré objekty v průvodci (s malým přesahem na všechny strany). Mapové podklady je proto nutno generovat poté, kdy jsou v průvodci zadány všechny body (resp. aspoň ty nejkrajnější z nich směrem do všech čtyř světových stran). Před generováním mapových podkladů je možno nastavit dva parametry:
Typ mapy - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy – generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.
Atributy - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap, zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy).

Vygenerovat soubory

Generuje se .zip archiv všech souborů (obrázků, audia a videa), které se budou zobrazovat při offline prohlížení balíčku.

Stáhnout mapové podklady

Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné.

Stáhnout soubory

Umožňuje stáhnout aktuální soubory k verzi balíčku. Jedná se o všechny obrázky, audio a video soubory zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro kontrolu vygenerovaných souborů nebo rychlé získání obsahu balíčku, jinak ale není nutné.

Smazat verzi

Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny).

adm_balicky.txt · Last modified: 2018/02/12 16:32 by mapix