User Tools

Site Tools


adm_balicky

This is an old revision of the document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Balíčky ====== Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců), které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "Přidat nový balíček" nahoře. Balíček lze editovat (kliknutím na jeho název) nebo smazat (kliknutím na křížek úplně vpravo) a přidat k němu novou verzi (kliknutím na symbol "plus" vpravo). Rozkliknutím symbolu "Zobrazit verze" uprostřed je možno zobrazit seznam verzí balíčku. === Editace balíčku === Balíčku je možno nastavit:\\ **název**, pod kterým bude dostupný správcům balíčků i uživatelům v mobilní aplikaci\\ **jazyk**, výběrem z už existujících, nebo založením nového s použitím [[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx|ISO kódu]]\\ **skupinu**, tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících, nebo založením nového\\ **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ: Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.) ====== Verze balíčku ====== V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí rozkliknutím symbolu "Zobrazit verze" u každého balíčku) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "Publikováno"), resp. zda je publikována k testování (sloupeček "K testování"; UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná). === Vytvoření nové verze === Novou verzi lze přidat kliknutím na symbol "Přidat verzi" u daného balíčku vpravo -- verze vznikna jako přesná kopie nejnovější verze v seznamu, bude tedy na začátku obsahovat stejný obsah jako předchozí verze. === Editace verze === Verzi lze upravit (kliknutím na její číslo) -- lze jí nastavit:\\ **číslo verze**, které se skládá ze dvou čísel (verze.podverze); změnou čísla verze se začne tato verze chovat jako by byla nová (v případě, že je publikovaná, nabídne tedy uživatelům balíčku stažení nové verze)\\ **popis**, který se zobrazuje uživatelům v seznamu balíčků

adm_balicky.1496319897.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)