User Tools

Site Tools


trial_co_je

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

trial_co_je [2018/02/14 16:47] (current)
mapix created
Line 1: Line 1:
 +=== Zkušební účet ===
  
 +Zkušební účet vydavatele je účet, který si může založit každý, aby si práci s Mapixem vyzkoušel. Lze tak bezplatně učinit na adrese [[http://​muj.mapix.cz/​Trial|http://​muj.mapix.cz/​Trial]].
 +
 +==== Co zkušební účet umožňuje ====
 +Zkušební účet umožňuje vytvořit si plnohodnotné průvodce (balíčky) a prohlédnout si je ve webové verzi. Není časově omezen.
 +
 +==== Co zkušební účet neumožňuje ====
 +Balíčky vytvořené ve zkušebním účtu nelze zveřejnit v mobilní aplikaci. Návštěvníci si je tedy nemohou stáhnout a používat je. Z toho důvodu nelze ve zkušebním účtu generovat offline mapy pro průvodce ani balíček souborů; nezobrazuje se také vůbec záložka "​Generátor map" v administraci a záložky "​Návštěvníci"​ a "Akce návštěvníků"​ ve správě balíčku.
 +
 +Ve zkušebním účtu dále není možno zřídit další uživatelský účet (mimo toho, který vznikne při založení vydavatele) a tedy ani nastavovat uživateli role.
 +
 +==== Přechod na plnohodnotný účet ====
 +V případě zakoupení plnohodnotné verze se vydavateli odemknou všechny výše uvedené nedostupné funkcionality. Všechny balíčky vytvořené ve zkušebním účtu vydavatele samozřejmě zůstávají k dispozici a je možné je zveřejnit.
trial_co_je.txt · Last modified: 2018/02/14 16:47 by mapix