User Tools

Site Tools


tipytriky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tipytriky [2018/02/12 16:35]
mapix [Správce balíčků]
tipytriky [2018/02/12 17:14] (current)
mapix [Správce balíčků]
Line 22: Line 22:
 ===== Správce balíčků ===== ===== Správce balíčků =====
  
-== Jak nastavit balíčku popis ==+== Jak nastavit balíčku popis==
 Popis balíčku, který uživatel vidí v seznamu balíčků, se nenastavuje přímo u samotného balíčku, ale u jeho jednotlivých verzí (aby se dal měnit s vydáváním nových verzí). Pro nastavení popisku je tedy nutno rozkliknout seznam verzí požadovaného balíčku, kliknout na číslo verze a v její editaci vyplnit pole "​Popis"​. Popis balíčku, který uživatel vidí v seznamu balíčků, se nenastavuje přímo u samotného balíčku, ale u jeho jednotlivých verzí (aby se dal měnit s vydáváním nových verzí). Pro nastavení popisku je tedy nutno rozkliknout seznam verzí požadovaného balíčku, kliknout na číslo verze a v její editaci vyplnit pole "​Popis"​.
  
-== Co je to přímý odkaz na stažení balíčku ==+== Co je to přímý odkaz na stažení balíčku==
 Pro každého vydavatele i pro každý balíček je automaticky vygenerován přímý odkaz na stažení (přes něj je možno do zařízení,​ na kterém je načten, stáhnout Mapix přímo s daným vydavatelem/​balíčkem,​ resp. přidat daného vydavatele/​balíček do již nainstalovaného Mapixu). Ten je zobrazen v detailu vydavatele (pro vydavatele) a na záložce "​přehled"​ u každého balíčku (pro balíček). Odkaz v sobě obsahuje dlouhý identifikátor vydavatele a balíčku. Pro každého vydavatele i pro každý balíček je automaticky vygenerován přímý odkaz na stažení (přes něj je možno do zařízení,​ na kterém je načten, stáhnout Mapix přímo s daným vydavatelem/​balíčkem,​ resp. přidat daného vydavatele/​balíček do již nainstalovaného Mapixu). Ten je zobrazen v detailu vydavatele (pro vydavatele) a na záložce "​přehled"​ u každého balíčku (pro balíček). Odkaz v sobě obsahuje dlouhý identifikátor vydavatele a balíčku.
  
 Je možné nastavit i zkrácenou verzi -- pro vydavatele v sekci "​Nastavení vydavatele"​ v administraci,​ pro balíček pak v dialogu "​Upravit balíček"​ v sekci "​Balíčky"​ (rovněž v administraci). Je možné nastavit i zkrácenou verzi -- pro vydavatele v sekci "​Nastavení vydavatele"​ v administraci,​ pro balíček pak v dialogu "​Upravit balíček"​ v sekci "​Balíčky"​ (rovněž v administraci).
tipytriky.txt · Last modified: 2018/02/12 17:14 by mapix