User Tools

Site Tools


prehled

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prehled [2018/02/12 16:15]
mapix
prehled [2018/02/12 16:16] (current)
mapix
Line 1: Line 1:
 ====== Přehled ====== ====== Přehled ======
  
-Na záložce Přehled vidíte základní informace o aktuálně editovaném průvodci. Je zde uvedena verze, kterou editujete, a informace o publikovaných verzích. Dále jsou zde zobrazeny existující přímé odkazy na stažení balíčku (načtením tohoto QR kódu na zařízení je možné nainstalovat Mapix přímo s vybraným vydavatelem a/nebo balíčkem, případně vydavatele/​balíček doinstalovat do již staženého Mapixu). Pro každý odkaz je možné kliknutím na ikonku "​Vygenerovat QR kód" vygenerovat QR kód, do něhož je tento odkaz zakódován.+Na záložce Přehled vidíte základní informace o aktuálně editovaném průvodci. Je zde uvedena verze, kterou editujete, a informace o publikovaných verzích. Dále jsou zde zobrazeny existující přímé odkazy na stažení balíčku (načtením tohoto QR kódu na zařízení je možné nainstalovat Mapix přímo s vybraným vydavatelem a/nebo balíčkem, případně vydavatele/​balíček doinstalovat do již staženého Mapixu). Pro každý odkaz je možné kliknutím na ikonku "​Vygenerovat QR kód" vygenerovat QR kód, do něhož je tento odkaz zakódován ​(ten lze používat k distribuci balíčku).
  
 Dále je zde možnost importovat/​exportovat celý obsah průvodce v excelovském formátu (zatím spíše experimentální). Dále je zde možnost importovat/​exportovat celý obsah průvodce v excelovském formátu (zatím spíše experimentální).
prehled.txt · Last modified: 2018/02/12 16:16 by mapix