User Tools

Site Tools


objekty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
objekty [2018/02/12 16:26]
mapix [Prokázání návštěvy]
objekty [2018/02/12 17:29] (current)
mapix [Pole]
Line 38: Line 38:
 ==== Pole ==== ==== Pole ====
  
-Ke každému objektu je možno přidat libovolné množství polí, obsahující informace o něm. Každé pole má název (tedy nadpis) a textový obsah. Je možno také nastavit pořadí, ve kterém se budou jednotlivá pole zobrazovat. Navíc je možno do každého pole přidat libovolné množství obrázků s popisky. Jeden z nich lze nastavit jako titulní - ten se pak bude zobrazovat přímo v hlavičce bodu (společně s názvem a popisem bodu, viz [[objekty#​zakladni_udaje|Základní údaje]])+Ke každému objektu je možno přidat libovolné množství polí, obsahující informace o něm. Každé pole má název (tedy nadpis) a textový obsah. Je možno také nastavit pořadí, ve kterém se budou jednotlivá pole zobrazovat. Navíc je možno do každého pole přidat libovolné množství obrázků, audio nebo video souborů s popisky. Jeden z obrázků ​lze nastavit jako titulní ​-- ten se pak bude zobrazovat přímo v hlavičce bodu (společně s názvem a popisem bodu, viz [[objekty#​zakladni_udaje|Základní údaje]])
 ==== Prokázání návštěvy ==== ==== Prokázání návštěvy ====
  
objekty.txt · Last modified: 2018/02/12 17:29 by mapix