User Tools

Site Tools


adm_typy_objektu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adm_typy_objektu [2018/02/12 16:33]
mapix [Typy tras]
adm_typy_objektu [2018/02/12 16:33] (current)
mapix [Typy tras]
Line 15: Line 15:
  
 === Editace typu tras === === Editace typu tras ===
-U typu tras lze nastavit jeho název (pod nímž bude figurovat ve správě balíčků) a barvu, kterou se bude vykreslovat na mapě. Barva se nastavuje pomocí HTML kódu pro barvy (možno získat např. [[http://​html-color-codes.info|zde]]),​ v přehledu typů tras je poté vidět i její náhled.\\+U typu tras lze nastavit jeho název (pod nímž bude figurovat ve správě balíčků) a barvu, kterou se bude vykreslovat na mapě. Barva se nastavuje pomocí HTML kódu pro barvy (možno získat např. [[http://​html-color-codes.info|zde]]),​ v přehledu typů tras je poté vidět i její náhled.
adm_typy_objektu.txt · Last modified: 2018/02/12 16:33 by mapix