User Tools

Site Tools


adm_generator_map

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adm_generator_map [2017/06/01 15:44]
mapix
adm_generator_map [2018/01/07 15:18] (current)
Line 8: Line 8:
 === Opakované spuštění === === Opakované spuštění ===
 Požadavek, který je ve frontě (v jakémkoliv stavu) lze spustit znovu -- kliknutím na tlačítko (vpravo) se zduplikuje a vloží s aktuálním datem do fronty jako nový požadavek. Takto lze například znovu spustit generování,​ které (z jakéhokoliv důvodu) neproběhlo úspěšně. Požadavek, který je ve frontě (v jakémkoliv stavu) lze spustit znovu -- kliknutím na tlačítko (vpravo) se zduplikuje a vloží s aktuálním datem do fronty jako nový požadavek. Takto lze například znovu spustit generování,​ které (z jakéhokoliv důvodu) neproběhlo úspěšně.
 +
 +=== Zrušení požadavku ===
 +Požadavek, který teprve čeká na začátek zpracování,​ nebo jehož zpracování právě probíhá, může být zrušen kliknutím na tlačítko "​zrušit"​ (vpravo). V případě, že probíhalo zpracování,​ je ukončeno (nelze ho pak již obnovit, leda pustit znovu od počátku), v případě, že požadavek na zpracování teprve čekal, nebude vůbec zahájeno.
adm_generator_map.1496324669.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)