User Tools

Site Tools


adm_balicky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adm_balicky [2018/02/12 16:28]
mapix [Balíčky]
adm_balicky [2018/02/12 16:32] (current)
mapix [Akce nad verzemi balíčku]
Line 40: Line 40:
 **Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\ **Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\
 **Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap,​ zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy). **Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap,​ zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy).
 +
 +=== Vygenerovat soubory ===
 +Generuje se .zip archiv všech souborů (obrázků, audia a videa), které se budou zobrazovat při offline prohlížení balíčku.
  
 === Stáhnout mapové podklady === === Stáhnout mapové podklady ===
 Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné. Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné.
 +
 +=== Stáhnout soubory ===
 +Umožňuje stáhnout aktuální soubory k verzi balíčku. Jedná se o všechny obrázky, audio a video soubory zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro kontrolu vygenerovaných souborů nebo rychlé získání obsahu balíčku, jinak ale není nutné.
  
 === Smazat verzi === === Smazat verzi ===
 Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny). ​ Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny). ​
adm_balicky.txt · Last modified: 2018/02/12 16:32 by mapix