User Tools

Site Tools


adm_balicky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adm_balicky [2017/08/14 11:00]
mapix
adm_balicky [2018/02/12 16:32] (current)
mapix [Akce nad verzemi balíčku]
Line 1: Line 1:
 ====== Balíčky ====== ====== Balíčky ======
  
-Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců),​ které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "​Přidat nový balíček"​ nahoře. Balíček lze odtud editovat (kliknutím na ikonku tužky vlevo) nebo smazat (kliknutím na ikonku křížku úplně vpravo), ​kliknutím ​na jeho název se pak lze dostat na seznam seznam verzí balíčku.+Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců),​ které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "​Přidat nový balíček"​ nahoře. Balíček lze odtud editovat (kliknutím na ikonku tužky vlevo) nebo smazat (kliknutím na ikonku křížku úplně vpravo) ​- smazat lze jen balíčeku něhož byly nejdříve smazány všechny jeho verze. Kliknutím ​na jeho název se pak lze dostat na seznam seznam verzí balíčku.
  
 === Editace balíčku === === Editace balíčku ===
Line 9: Line 9:
 **skupinu**,​ tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících,​ nebo založením nového\\ **skupinu**,​ tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících,​ nebo založením nového\\
 **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ:​ Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.) **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ:​ Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.)
 +**názvy pro zkrácené odkazy**, pro které se budou generovat [[tipytriky#​spravce_balicku|přímé odkazy na balíček]]
 ====== Verze balíčku ====== ====== Verze balíčku ======
 V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí kliknutím na název příslušného balíčku v seznamu balíčků) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "​Publikováno",​ resp. "​Publikováno pro web") a zda je publikována k testování (sloupeček "K testování",​ resp. "K testování pro web"; //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​). V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí kliknutím na název příslušného balíčku v seznamu balíčků) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "​Publikováno",​ resp. "​Publikováno pro web") a zda je publikována k testování (sloupeček "K testování",​ resp. "K testování pro web"; //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​).
Line 32: Line 32:
 === Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování === === Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování ===
 Obdobně jako publikování,​ jen nenastavuje balíček do stavu "​aktuální",​ ale k testování. //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​. Obdobně jako publikování,​ jen nenastavuje balíček do stavu "​aktuální",​ ale k testování. //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​.
 +
 +=== Nastavit k testování pro web / Zrušit nastavení k testování pro web ===
 +Obdobně jako publikování pro web, jen nenastavuje balíček do stavu "​publikováno pro web", ale do "​publikováno k testování pro web". //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​.
  
 === Vygenerovat mapové podklady === === Vygenerovat mapové podklady ===
Line 37: Line 40:
 **Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\ **Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\
 **Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap,​ zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy). **Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap,​ zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy).
 +
 +=== Vygenerovat soubory ===
 +Generuje se .zip archiv všech souborů (obrázků, audia a videa), které se budou zobrazovat při offline prohlížení balíčku.
  
 === Stáhnout mapové podklady === === Stáhnout mapové podklady ===
 Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné. Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné.
 +
 +=== Stáhnout soubory ===
 +Umožňuje stáhnout aktuální soubory k verzi balíčku. Jedná se o všechny obrázky, audio a video soubory zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro kontrolu vygenerovaných souborů nebo rychlé získání obsahu balíčku, jinak ale není nutné.
  
 === Smazat verzi === === Smazat verzi ===
 Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny). ​ Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny). ​
adm_balicky.1502701233.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)