User Tools

Site Tools


zpravy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zpravy [2018/01/07 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Zprávy ====== 
 +V této záložce se spravují zprávy zobrazované na "​nástěnce"​ v mobilní aplikaci uživatelům balíčku.
zpravy.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)