User Tools

Site Tools


web-mapa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
web-mapa [2017/05/26 09:10]
mapix
web-mapa [2018/01/07 15:18] (current)
Line 46: Line 46:
 </​code>​ </​code>​
  
-V kódu je nutno nahradit <ID vydavatele>​ identifikátorem vašeho účtu a <Google API key> ​za klíč pro Google mapy pro váš web (viz [[https://​developers.google.com/​maps/​documentation/​javascript/​get-api-key]]).+V kódu je nutno nahradit <ID vydavatele>​ identifikátorem vašeho účtu, který najdete po přihlášení do administračního rozhraní Mapixu na záložce "​Správa účtu", ​a <Google API key> klíčem pro Google mapy pro váš web (viz [[https://​developers.google.com/​maps/​documentation/​javascript/​get-api-key]]).
web-mapa.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)