User Tools

Site Tools


vyber-pruvodce

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

vyber-pruvodce [2018/01/07 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Výběr průvodce ======
  
 +Chcete-li vybrat, kterého průvodce budete editovat, v levé horní části obrazovky klikněte na název aktuálně zvoleného průvodce a otevře se okno se seznamem všech dostupných průvodců, ze kterého můžete zvolit jiného.
vyber-pruvodce.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)