User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2018/01/07 15:18]
127.0.0.1 external edit
start [2018/02/12 17:16] (current)
mapix
Line 2: Line 2:
  
 Zde naleznete návody k používání aplikace Mapix. Zde naleznete návody k používání aplikace Mapix.
 +
 +Akce pro uživatele jsou v menu umístěny pod nadpisem "​Správa průvodce"​.
 +
 +Pod nadpisem "​Webová verze průvodce"​ je návod a příslušný kód k vložení webové verze průvodce na libovolnou webovou stránku.
 +
 +Návody pro akce související se správou balíčků, uživatelů a dalších jsou pod nadpisem "​Administrace"​.
 +
 +Konečně v sekci "Tipy a triky" jsou rady a odpovědi na nejčastější dotazy.
start.1515334706.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 by 127.0.0.1