User Tools

Site Tools


navstevnici

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

navstevnici [2018/01/07 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Návštěvníci ====== 
 +V této záložce je k dispozici přehled zařízení,​ na která byl vybraný balíček stažen.
navstevnici.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)