User Tools

Site Tools


akce_navstevniku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

akce_navstevniku [2018/01/07 15:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Akce návštěvníků ====== 
 +V této záložce je k dispozici přehled akcí zařízení,​ na která byl vybraný balíček stažen (návštěvy objektů, atd.).
akce_navstevniku.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)