User Tools

Site Tools


adm_nastaveni_vydavatele

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
adm_nastaveni_vydavatele [2018/02/12 16:59]
mapix
adm_nastaveni_vydavatele [2018/02/12 17:01] (current)
mapix
Line 3: Line 3:
 Nastavení vydavatele umožňuje zvolit: Nastavení vydavatele umožňuje zvolit:
  
-**název**, pod kterým bude vydavatel a jeho balíčky přístupný v aplikaci Mapix +**název**, pod kterým bude vydavatel a jeho balíčky přístupný v aplikaci Mapix.\\ 
-**veřejný vydavatel** - zda bude vydavatel a jeho balíčky dostupný uživatelům Mapixu (tedy zda bude dohledatelný v seznamu vydavatelů/​balíčků v aplikaci)+**veřejný vydavatel** - zda bude vydavatel a jeho balíčky dostupný uživatelům Mapixu (tedy zda bude dohledatelný v seznamu vydavatelů/​balíčků v aplikaci).\\
 **názvy pro zkrácené odkazy** - nastavení "​hezkých"​ variant pro přímé odkazy na vydavatele a jeho balíčky (viz [[tipytriky#​spravce_balicku|Co je to přímý odkaz na stažení balíčku]]). Existující přímé odkazy se zobrazují pod formulářem. **názvy pro zkrácené odkazy** - nastavení "​hezkých"​ variant pro přímé odkazy na vydavatele a jeho balíčky (viz [[tipytriky#​spravce_balicku|Co je to přímý odkaz na stažení balíčku]]). Existující přímé odkazy se zobrazují pod formulářem.
adm_nastaveni_vydavatele.txt · Last modified: 2018/02/12 17:01 by mapix