User Tools

Site Tools


adm_generator_map

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

adm_generator_map [2017/06/01 16:31]
mapix
adm_generator_map [2018/01/07 15:18]
Line 1: Line 1:
-====== Generátor map ====== 
  
-Na této záložce je zobrazen seznam požadavků na generování mapových podkladů a informace o nich: balíček, pro který je mapový podklad generován, stav generování,​ čas vložení požadavku, doba běhu, priorita, počet vygenerovaných dlaždic a případný počet neúspěšných pokusů o komprimaci výsledku, velikost výsledného souboru. 
- 
-=== Nastavení priority === 
-Požadavkům,​ které teprve čekají na vyřízení,​ lze nastavit prioritu (čím vyšší číslo, tím dříve se dostanou na řadu). Paralelně může běžet generování dvou různých mapových podkladů (z nichž každé může trvat řádově hodiny), takže v případě většího vytížení serverů může trvat delší čas, než se konkrétní požadavek dostane na řadu. 
- 
-=== Opakované spuštění === 
-Požadavek, který je ve frontě (v jakémkoliv stavu) lze spustit znovu -- kliknutím na tlačítko (vpravo) se zduplikuje a vloží s aktuálním datem do fronty jako nový požadavek. Takto lze například znovu spustit generování,​ které (z jakéhokoliv důvodu) neproběhlo úspěšně. 
- 
-=== Zrušení požadavku === 
-Požadavek, který teprve čeká na začátek zpracování,​ nebo jehož zpracování právě probíhá, může být zrušen kliknutím na tlačítko "​zrušit"​ (vpravo). V případě, že probíhalo zpracování,​ je ukončeno (nelze ho pak již obnovit, leda pustit znovu od počátku), v případě, že požadavek na zpracování teprve čekal, nebude vůbec zahájeno. 
adm_generator_map.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)