User Tools

Site Tools


adm_generator_map

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adm_generator_map [2017/06/01 15:32]
mapix
adm_generator_map [2017/06/01 16:31]
mapix
Line 5: Line 5:
 === Nastavení priority === === Nastavení priority ===
 Požadavkům,​ které teprve čekají na vyřízení,​ lze nastavit prioritu (čím vyšší číslo, tím dříve se dostanou na řadu). Paralelně může běžet generování dvou různých mapových podkladů (z nichž každé může trvat řádově hodiny), takže v případě většího vytížení serverů může trvat delší čas, než se konkrétní požadavek dostane na řadu. Požadavkům,​ které teprve čekají na vyřízení,​ lze nastavit prioritu (čím vyšší číslo, tím dříve se dostanou na řadu). Paralelně může běžet generování dvou různých mapových podkladů (z nichž každé může trvat řádově hodiny), takže v případě většího vytížení serverů může trvat delší čas, než se konkrétní požadavek dostane na řadu.
 +
 +=== Opakované spuštění ===
 +Požadavek, který je ve frontě (v jakémkoliv stavu) lze spustit znovu -- kliknutím na tlačítko (vpravo) se zduplikuje a vloží s aktuálním datem do fronty jako nový požadavek. Takto lze například znovu spustit generování,​ které (z jakéhokoliv důvodu) neproběhlo úspěšně.
 +
 +=== Zrušení požadavku ===
 +Požadavek, který teprve čeká na začátek zpracování,​ nebo jehož zpracování právě probíhá, může být zrušen kliknutím na tlačítko "​zrušit"​ (vpravo). V případě, že probíhalo zpracování,​ je ukončeno (nelze ho pak již obnovit, leda pustit znovu od počátku), v případě, že požadavek na zpracování teprve čekal, nebude vůbec zahájeno.
adm_generator_map.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)