User Tools

Site Tools


adm_generator_map

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
adm_generator_map [2017/06/01 15:32]
mapix
adm_generator_map [2017/06/01 15:44]
mapix
Line 5: Line 5:
 === Nastavení priority === === Nastavení priority ===
 Požadavkům,​ které teprve čekají na vyřízení,​ lze nastavit prioritu (čím vyšší číslo, tím dříve se dostanou na řadu). Paralelně může běžet generování dvou různých mapových podkladů (z nichž každé může trvat řádově hodiny), takže v případě většího vytížení serverů může trvat delší čas, než se konkrétní požadavek dostane na řadu. Požadavkům,​ které teprve čekají na vyřízení,​ lze nastavit prioritu (čím vyšší číslo, tím dříve se dostanou na řadu). Paralelně může běžet generování dvou různých mapových podkladů (z nichž každé může trvat řádově hodiny), takže v případě většího vytížení serverů může trvat delší čas, než se konkrétní požadavek dostane na řadu.
 +
 +=== Opakované spuštění ===
 +Požadavek, který je ve frontě (v jakémkoliv stavu) lze spustit znovu -- kliknutím na tlačítko (vpravo) se zduplikuje a vloží s aktuálním datem do fronty jako nový požadavek. Takto lze například znovu spustit generování,​ které (z jakéhokoliv důvodu) neproběhlo úspěšně.
adm_generator_map.txt · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)